Veiligheid en kwaliteit staan bij Rusch Asfalt voorop. Voor de eigen medewerkers en alle partijen die bij de projecten betrokken zijn. In december 2017 hebben we met succes de audit doorlopen, en daardoor hebben we de certificaten behaald. Daarmee tonen wij aan dat we aan de gestelde wet- en regelgeving voldoen én de kwaliteit waarborgen binnen onze organisatie. Rusch Asfalt is daarmee opnieuw NEN-EN-ISO 9001:2008 – volgens ISO-normen 9001:2015 vanaf 15 september 2018 – en VCA** 2008/5.1 gecertificeerd.

ISO

Het kwaliteitssysteem is de basis voor het leveren van kwaliteit. Dit betekent voor ons het voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen die klanten van ons hebben, en het werken conform de wet- en regelgeving.

Het systeem is niet alleen op de borging van kwaliteit gericht, maar het doel is om continue te blijven verbeteren. We vinden het belangrijk om onze dienstverlening voortdurend te blijven verbeteren.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en te zorgen dat het risico op ongelukken op de werkvloer verminderd. Dit certificaat toont aan Rusch Asfalt is getoetst en voldoet aan de eisen die worden gesteld binnen de kaders van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu.