In Nederland is het belang van maatschappelijk en duurzaam ondernemen en de noodzaak ervan goed tot in de samenleving doorgedrongen. Ook bij onze opdrachten besteden we veel aandacht aan maatregelen die minder belastend werken op het milieu.

Over de gehele wereld halen we met zijn allen grondstoffen uit de aarde naar boven en dit zorgt voor opwarming van de aarde, en de toename van broeikasgassen. Wij zijn ons er dan ook goed van bewust dat Rusch Asfalt ook haar steentje bij moeten dragen aan een betere leefomgeving. We beseffen dat wij als bedrijf  zo zuinig en efficiënt mogelijk met grondstoffen om moeten gaan.

Om te zorgen dat onze planeet zoveel mogelijk ontlast wordt, is er in Nederland tussen Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord is onder andere afgesproken dat gemeenten hun goederen en diensten duurzaam inkopen.

Rusch Asfalt BV staat volledig achter deze visie en neemt actief deel aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Onze projectvisie is afgeleid van de Triple Bottom Line Theorie. Deze theorie is gebaseerd op de drie P’s, namelijk People, Planet en Profit. Zo zorgen wij voor geschikte maatregelen binnen onze organisatie op het gebied van sociaal-, milieubewust-, en economisch ondernemen.

Rusch Asfalt B.V. nodigt haar opdrachtgevers van harte uit om open te staan voor innovatieve en alternatieve prijsaanbiedingen en aanbestedingen.

People staat natuurlijk voor de menselijke kant binnen onze projecten. Hierbij te denken aan alle mensen die betrokken zijn, zowel mensen die belast zijn met de uitvoering van projecten en ook de (weg)gebruikers en bewoners waarvoor de projecten worden gerealiseerd. De veiligheid en zorgen voor het welbehagen van ieder persoon is van groot belang.

Planet is de factor waarbij de nadruk ligt om onze planeet zo min mogelijk te belasten met onze activiteiten. Daar is zoveel mogelijk hergebruik van materialen een bittere noodzaak van. Ook het maken van producten en asfaltwegen met een langere levensduur zorgt voor minder gebruik van nieuwe grondstoffen. Wij vinden het niet alleen belangrijk in deze tijd dat er veel aandacht besteed wordt aan verduurzaming, maar ook voor de toekomst die wij nalaten voor de volgende generaties.

Profit is de laatste in de rij van de 3P-theorie. Een gezond klimaat is van groot belang, maar een economisch klimaat is ook in het belang van ons allemaal. Daarom dragen wij eraan bij om met een afgestemde projectplanning de reiskilometers tot een minimum te beperken en te kijken op welke locaties onze medewerkers worden ingezet. Waar mogelijk worden projecten met elkaar gecombineerd om extra kilometers te voorkomen. Hierdoor wordt beter omgesprongen met tijd en brandstofverbruik. Ook voor een groei van economisch klimaat is efficiënt plannen en organiseren een wezenlijk doel om als bedrijf te investeren en te blijven vernieuwen.