Rusch Asfalt BV zoekt naar de mogelijkheden om de opdrachtgever het product “asfalt” zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden.

Wij hebben onze dienstverlening en de kwaliteit van het asfalt op ieder project hoog in het vaandel staan. Rusch Asfalt streeft er naar om bij ieder project, zakelijk en particulier, de klantvraag te vertalen naar een mooi en strak asfaltproject. Die vervolgens naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd wordt. Dit is dan ook onze kerntaak: specialist in het leveren/ verwerken van asfalt en de aanleg van asfaltverhardingen.

Door het teruglopen van beschikbare budgetten van opdrachtgevers wordt er vaak voor gekozen om asfaltverhardingen zo lang mogelijk in stand te houden. Om ernstige schadebeelden te kunnen verhelpen, wordt dan meestal gekozen voor een kleinschalig onderhoud of juist een groot asfaltonderhoud. Of de opdrachtgever kiest er voor om het asfalt op de schadelocatie te verhelpen door reparatie van het asfalt. Dit houdt in dat onder andere scheuren worden opgevuld om vochtindringing en verdere beschadiging aan de asfaltconstructie tegen te gaan.

Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen.

Onze voornaamste taak is het leveren en aanbrengen van diverse soorten asfalt. Wij leveren mengsels mét of zonder recycling (PR), in eventueel gevraagde kleuren, in diverse gradaties. Ook kunnen wij zuurbestendig asfalt leveren, wat verwerkt kan worden in bijvoorbeeld kuilvoersilo’s.

Het asfalt verwerken wij handmatig of door middel van onze asfaltspreidmachines.

Weginspecties

Om schadebeelden beter in kaart te brengen, kunnen wij een weginspectie voor u uitvoeren. Bij deze inspectie worden schadebeelden met een ernstklasse vastgelegd in een rapportage, eventueel aangevuld met foto’s. Vervolgens kunnen wij u ook adviseren hoe men de weg het beste kan conserveren.

Asfaltboringen

Schadebeelden kunnen te wijten zijn aan bijvoorbeeld een verzwakte ondergrond, te zware belasting op het wegdek of een asfaltconstructie die niet dik genoeg is. Of wanneer er aangetoond moet worden dat het te frezen asfalt teervrij is, dan kunnen asfaltboringen wenselijk zijn. Rusch Asfalt BV kan deze voor u laten uitvoeren en onderzoeken.

Inmeten/uitzetten GPS

Rusch Asfalt BV beschikt over een Topcon GPS-set waarmee door positiebepaling de coördinaten digitaal worden vastgelegd. Of het nu gaat om de locaties van boorkernen, putkoppen of het uitzetten van (nieuw) wegtracé. Ook in het kader van CROW-publicatie 210 uit 2015, waarbij asfaltkernen in het coördinatenstelsel vastgelegd dienen te worden.

Kleinschalig en groot asfaltonderhoud

Indien een weg nog enkele jaren moet meegaan, maar schadebeelden zich al laten zien, kunnen wij u helpen met kleinschalig én groter asfaltonderhoud. Door middel van de Hotbox kunnen gaten worden gevuld met warm asfalt. Tevens beschikken wij over een voegvulketel voor het vullen van openstaande naden en scheuren, waarmee we naast de reguliere zwarte voegvulmassa ook bijvoorbeeld rode voegvulmassa (voor scheuren op rode fietspaden) kunnen aanbieden!

Slijtlagen en EAB

Na verloop van tijd kunnen deklagen glad worden of gaan rafelen (materiaalverlies). Om het groot onderhoud aan de weg uit te stellen, kan er voor gekozen worden om een weg te voorzien van een slijtlaag of EAB (Emulsie Asfalt Beton). Middels deze maatregelen kan weer voldoende stroefheid van het wegdek worden verwacht en wordt de onderliggende deklaag door de bitumenemulsie geconserveerd.

Verkeersgeleiders en wegmarkeringen

Het plaatsen van verkeersgeleiders op wegvakken zorgt ervoor dat de snelheid van het verkeer omlaag gaat. Bovendien vergroot het de inzicht op de wegindeling, indien ze op een strategisch punt worden geplaatst. Rusch Asfalt BV kan voor u de verkeersgeleiders op de gewenste plaats installeren. Daarnaast verzorgen wij ook voor u het leveren en aanbrengen van diverse wegmarkeringen in wegenverf en thermoplast.